Партнерські програми

Дисконтні карти для юридичних осіб

Правила отримання та користування дисконтною карткою мережі гіпермаркетів Fozzy.

1.1. Відповідно до цих Правил, ТОВ «Експансія», як оператор мережі гіпермаркетів Fozzy, надає право покупки товарів на пільгових умовах своїм клієнтам в мережі гіпермаркетів Fozzy. Дані правила регламентують надання пільгових умов для клієнтів ТОВ «Експансії» і надають клієнтам додаткові знижки на товари на підставі дисконтної картки Клієнта.

1.2. За кожним Клієнтом ТОВ «Експансія» закріплює певну кількість дисконтних карт, які ідентифікуються згідно унікальним номерам і прив'язуються до конкретного Клієнта в базі даних Клієнтів, яка ведеться ТОВ «Експансія».

1.3. Для отримання дисконтної картки Клієнт - суб'єкт підприємницької діяльності (фізична або юридична особа) повинен заповнити анкету-заявку встановленої форми та надати ТОВ «Експансія» копії наступних документів:

свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

довідку про включення до ЄДРПОУ;

свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку або Витяг з реєстру платників податків;

статут (виписку зі Статуту щодо найменування, місцезнаходження, складу засновників, повноважень органів управління);

банківські реквізити;

діючі ліцензії на алкоголь і тютюн.

1.4. При отриманні дисконтної картки (карт) Клієнт розписується про те, скільки дисконтних карток він отримав.

1.5. При отриманні дисконтної картки вперше, Клієнту - суб'єкту підприємницької діяльності надається знижка в розмірі 2% від оптової ціни незалежно від кількості придбаного товару. Оптова дисконтна карта надається фізичним особам-підприємцям або юридичним особам. Надалі розмір знижки за дисконтною карткою клієнта - суб'єкта підприємницької діяльності може змінюватися, розмір такої знижки розраховує ТОВ «Експансія» в залежності від середньомісячної кількості придбаної продукції за попередній календарний квартал і максимально може становити 4% від оптової ціни.

1.6. ТОВ «Експансія» залишає за собою право визначати перелік товарів, на які знижки не поширюються, і міняти цей перелік без попереднього повідомлення Клієнта.

1.7. Знижка на товар розраховуються від оптової ціни, встановленої ТОВ «Експансія» на такий товар не залежно від придбаного кількості товару.

1.8. Знижка за дисконтною карткою не поширюється на акційний товар.

1.9. Дисконтна карта нового Клієнта активується протягом 7 (семи) календарних днів. У разі перереєстрації дисконтної карти існуючого клієнта, карта активується протягом 7 (семи) календарних днів після її видачі. До активації нової дисконтної карти Клієнт може користуватися існуючою дисконтною карткою до моменту її блокування. Якщо протягом 90 календарних днів, клієнт не використав дисконтну картку, ТОВ «Експансія» має право заблокувати дисконтну картку без попередження Клієнта.

1.10. Автоматичне застосування дисконту. Відсоток знижки змінюється автоматично. Перерахунок дисконту відбувається щомісяця, кожного першого числа місяця. При цьому дані для розрахунку беруться за квартал.

1.11. Умови зміни дисконту:

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить менше 9 999 грн, в цьому випадку знижка складатиме 0%, але для Клієнта залишається оптова ціна на товари, не залежно від придбаного кількості;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить від 10 000 до 29 999 грн, в цьому випадку% знижки становить 2% від оптової ціни;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить від 30 000 до 49 999 грн, в цьому випадку% знижки становить 3% від оптової ціни;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить від 50 000 до 59 999 грн, в цьому випадку% знижки становить 4% від оптової ціни;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить від 60 000 до 199 999 грн, в цьому випадку% знижки становить 4% від оптової ціни (товари поза прайсом) + доступ до ціни «спецпрайсу» на зазначені в прайсі артикули;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить більше 200 000 грн, в цьому випадку% знижки становить 4% від оптової ціни (товари поза прайсом) + доступ до ціни «VIPпрайсу» на зазначені в прайсі артикули.

1.12. Якщо дисконтна карта була видана клієнту в середині місяця, сума покупки повинна дорівнювати середньомісячній (для отримання бажаного дисконту), незалежно від дня отримання карти.

1.13. Для нових клієнтів за неповний квартал розрахунок проводиться за кількість місяців після видачі карти, наприклад, клієнтові видали карту 10.03.2020 року, в цьому випадку 01.04.2020 розрахунок буде проведений за даними березня, 01.05.2020 розрахунок буде проведений за даними середньомісячних продажів березень + квітень.

1.14. Клієнту може бути надана авансова знижка в разі, якщо він гарантує здійснення покупок на суму, яка відповідає авансовому дисконту. Для цього необхідно оформити службову записку на ім'я директора з продажів. Знижка застосовується вручну після узгодження. Після закінчення місяця, здійснюється автоматичний перерахунок дисконту в залежності від суми покупок за період.

1.15. ТОВ «Експансія» не несе відповідальності за відсутність дисконтної картки у Клієнта на момент здійснення покупки. У разі відсутності у Клієнта дисконтної картки, товар буде відпущений без надання додаткової знижки, і сума даної покупки не буде враховуватися при розрахунку середньомісячного кількості придбаної продукції.

1.16. Знижку дозволено надавати Клієнту тільки в разі надання дисконтної карти Fozzy, по копіям знижка заборонена.

1.17. Всі бухгалтерські документи (податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), пов'язані з придбанням товару (за винятком окремих категорій товарів, перелік яких встановлює ТОВ «Експансія»), друкуються і надаються Клієнту на його вимогу. При цьому, якщо Клієнт зробив покупку товару з використанням дисконтної картки або передав дисконтну карту третій особі, всі вищевказані документи будуть складені на власника відповідної дисконтної картки (Клієнта), який зареєстрований в ТОВ «Експансія». При цьому Клієнт погоджується, що в разі виникнення будь-яких питань у контролюючих органів у зв'язку з відсутністю у Клієнта вищезазначених документів та, відповідно, нарахування будь-яких штрафних санкцій з боку контролюючих органів, ТОВ «Експансія» ніякої відповідальності в такому випадку не несе.

Використання даних учасника програми

2.1. Підписанням Реєстраційної форми (анкети) Учасник надає Менеджеру згоду на збір, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптацію, знищення, оновлення, поширення, використання своїх персональних даних, внесених Учасником в Реєстраційну Форму, в рамках і з метою реалізації Програми, в тому числі на передачу персональних даних Партнерам Програми, а також згоду здійснювати аналогічні дії з персональними даними в разі зміни Менеджера.

Придбання окремих категорій товарів

3.1. У зв'язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р .. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» (далі - Постанова № 957), Клієнт погоджується з наступним : якщо відпускна ціна для оптової партії товарів є нижче мінімальної роздрібної ціни, передбаченої Постановою № 957, Клієнт може придбати такий товар за відпускною ціною для оптових партій товару, за умови що:

на момент придбання товару Клієнт гарантує, що ці товари купуються для подальшого використання у підприємницькій діяльності Клієнта;

на момент придбання товару Клієнт надав ТОВ «Експансія» копії документів, що підтверджують право Клієнта на ведення підприємницької діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію, або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про внесення до ЄДРПОУ, документ про постановку на облік в органах податкової інспекції, установчі документи), а також копії чинних ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями (в разі, якщо в період дії цих Правил, ліцензія припиняє свою дію, Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту її продовження або отримання нової ліцензії надати відповідні копії ТОВ «Експансія»).

3.2. Право Клієнта на придбання товарів, зазначених вище за відпускними цінами для оптових партій товару підтверджує дисконтна карта (карти), надана Клієнту ТОВ «Експансія».

3.3. Податкові документи, зазначені в п.1.17, що підтверджують придбання товарів, ціни на які регулюються Постановою № 957, створюються ТОВ «Експансія» автоматично, і Клієнт зобов'язаний їх отримати у представника ТОВ «Експансія». У разі неотримання Клієнтом таких документів по будь-яких підстав, ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» не несе ніякої відповідальності за наслідки неотримання таких документів Клієнтом.

Прикінцеві положення

4.1. У разі порушення Клієнтом умов цих Правил, ТОВ «Експансія» має право не надавати Клієнту права і переваги, передбачені цими Правилами.

4.2. Ці Правила є невід'ємною частиною Анкети Клієнта, розробленої ТОВ «Експансія». Заповнення і підписання Анкети Клієнта означає, що:

Клієнт був ознайомлений з цими Правилами, згоден з ними і зобов'язується виконувати дані Правила;

Клієнт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2011р. № 2297-IV, дає згоду на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських відносин, що виникають в процесі організації і здійснення підприємництва, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (застосовується для фізичних осіб-підприємців); забезпечення реалізації відносин у сфері реклами та використання персональних даних в комерційних цілях володільцем бази персональних даних - ТОВ «Експансія» (08132, м .. Вишневе, вул. Промислова, 5), а також на передачу його персональних даних розпорядникам бази персональних даних в порядку , визначеному законодавством;

Клієнт ознайомлений з нормами ст. 634 Цивільного кодексу України.

4.3. Ці Правила відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, є договором приєднання. Підписання такого договору приєднання настає шляхом підписання Клієнтом Анкети Клієнта.

4.4. ТОВ «Експансія» не несе відповідальності за достовірність даних і документів, отриманих від Клієнта на підставі цих Правил. Всі витрати, які понесе ТОВ «Експансія» в зв'язку з наданням недостовірної інформації Клієнтом, повинні бути компенсовані Клієнтом.

4.5. Ці Правила діють до моменту введення ТОВ «Експансія» нових Правил, а в разі введення нових Правил - безстроково. При цьому введення нових правил ТОВ «Експансія» не вимагає додаткового узгодження з боку Клієнта.